‘Ze accepteren me nu als leider’

‘Wat ik ook heb gemerkt, de groep accepteert mijn leiderschap nu meer’, zei Peter in ons laatste coachgesprek.

Dit was niet de eerste keer dat het in het gesprek ging over acceptatie.

Eerder zei Peter namelijk:

‘Ik heb nu geaccepteerd dat ik op inhoud niet méér weet dan mijn team. Dat vond ik lastig, omdat ik als manager gewend was om wat betreft kennis en ervaring ‘bovenaan’ te staan. Dat gaf me veel stevigheid en autoriteit.
Bij deze nieuwe afdeling was dit duidelijk niet zo, en ergens kon ik dat niet goed hebben. Dat werd door de coachgesprekken goed duidelijk.
En nu heb ik het geaccepteerd, want het is gewoon zo. Dat geeft een hoop rust. Ik laat me nu ook makkelijker adviseren door anderen.’

Die acceptatie en rust die Peter nu voelt, dat werkt door op de afdeling. Waardoor er ook meer acceptatie is van Peter’s leiderschap.

Want Peter is een goede manager met veel kwaliteiten. Hij is betrokken, sterk op het ‘intermenselijke’ vlak, en hij heeft veel ervaring binnen de organisatie.

Het kan trouwens best zijn, dat de medewerkers in het begin ook enige twijfels hadden bij deze nieuwe manager, omdat hij van buiten de afdeling kwam. En dat ze hem daardoor in het begin niet meteen serieus namen.

Maar Peter’s eigen twijfel was van veel grotere invloed. 
Ga maar bij jezelf na: Hoe zit je in een overleg als je worstelt met jezelf en/of je rol?
Wat zeg je dan, en met welke energie en op welke toon zeg je het?
Verkramp je, en wordt je daardoor wat stugger, of stiller? Of ga je jezelf proberen te overschreeuwen?

Wanneer je project- of teamleider bent, heeft ‘hoe jij in de wedstrijd zit’ invloed op de sfeer en energie in je team.
Soms is het misschien subtiel, soms flink, maar het heeft altijd enige mate van invloed.

Project/teamleden kijken nu eenmaal naar jou, en verwachten iets van je. En terecht.
Als het goed is ga jij deze mensen namelijk helpen om hun werk zo goed mogelijk te doen.
Daarnaast heb je vaak (mede) invloed op hun resultaten én beoordeling.
Dat is nogal wat.

Dit geeft jouw acties en woorden, maar ook energie en uitstraling, extra gewicht. En daar kun je je maar beter terdege bewust van zijn.

Dit betekent niet dat je een soort superman of -vrouw moet zijn, die alles aankan, nooit ergens twijfels over heeft en geen fouten mag maken.

Maar het betekent wel dat het jouw verantwoordelijkheid is om door te hebben hoe je er zelf ‘in zit’. Dat je hier aandacht aan besteedt en hier zorgvuldig mee omgaat.

Hoe werkt dit momenteel voor jou, in jouw rol en jouw project en/of team?

Zit jij op de goede plek? Heb je een goed gevoel bij hoe de dingen gaan? 
Of zijn er zaken die knagen, die niet lekker gaan?

Wat voor invloed heeft dit op jou? Zit je er gespannen in, heb je het gevoel dat je in gevecht moet? Of trek je je misschien terug, en raak je gedemotiveerd?

Heb je dit nog niet helder?
Dan is het waarschijnlijk tijd om hier echt even voor te gaan zitten. Individueel, of met een goede gesprekspartner, die je de juiste vragen kan stellen. Een coach, een mentor of een (senior) collega, die met je mee kan kijken.

Misschien zit je gewoon goed in je rol, maar heb je het idee dat er iets anders scheef zit. In het team, of bij de opdrachtgever bijvoorbeeld.

Of het nu om jezelf of anderen gaat, het is als project- of teamleider jouw taak dit verder te onderzoeken.

Door te reflecteren, maar ook vooral met anderen te gaan praten en misschien dit gevoel wel te delen.

Vaak benoem je dan iets, wat toch al op een of andere manier voelbaar was.

Zo was het voor Peter misschien wel een optie geweest om al in het begin tegen zijn nieuwe team te zeggen: ‘Ik kan hier minder op mijn inhoudelijke kennis en ervaring leunen dan ik gewend ben, en dat is best spannend.’ En wellicht ook kunnen vragen: ‘Hebben jullie daar nog zorgen over?’

Daarmee had hij meteen de vinger op de zere plek gelegd en zijn positie als leider juist bevestigd.

Zulke uitspraken kun je natuurlijk alleen met succes doen als je bewust bent van wat er speelt, én er zelf een bepaalde vrede mee hebt.
En dit is dus het werk wat je te doen staat als projectleider of teammanager.

Aan de slag. 🙂

2017-12-27T21:32:45+00:00

Leave A Comment